foto 1 foto 3 foto 4 foto 2

Winkelsurveillance

Winkelcriminaliteit is al jaren een groeiende dervingspost voor detaillisten. Met de inzet van een winkelsurveillant kan veel criminaliteit worden voorkomen, daar de surveillant duidelijk herkenbaar op de winkelvloer aanwezig is en vroegtijdig afwijkende gedragingen onder het publiek zal signaleren. Maar ook in deze functie staat dienstverlening voorop. U wilt dat uw klanten zich prettig voelen in uw winkelomgeving en een nors kijkende beveiliger draagt daar niet aan bij. vandaar dat de winkelsurveillanten van Risiguard Beveiliging allen zijn getraind in het gastheerschap. Daarnaast zijn onze surveillanten in het bezit van het EHBO/BHV diploma, waardoor zij ook onderdeel kunnen uitmaken van uw bedrijfshulpverlening.

Het is goed mogelijk om gezamelijk met andere detaillisten beveiliging in te kopen. Op deze wijze zal de winkelsurveillant gedurende zijn dienst meerdere winkels aandoen. Het is zelfs mogelijk om via een belsysteem de winkelsurveillant direct te laten reageren bij verdachte situaties. Bij deze manier van winkelsurveillance zijn de kosten per deelnemer naar rato.