foto 3 foto 4 foto 2 foto 1

Collectieve beveiliging

Is uw bedrijfspand gelegen op een terrein met meerdere bedrijven? Door beveiliging collectief te regelen kunt u fors besparen op de kosten. Hiervan gaat bovendien een sterke preventieve werking uit.

Bij collectieve beveiliging is er permanent een surveillancevoertuig op het terrein aanwezig. De surveillant controleert steekproefsgewijs diverse bedrijfspanden of woningen en is alert op verdachte voertuigen en/of personen. Indien nodig schakelt de surveillant direct de politie of andere instanties in. Als er bijzonderheden zijn worden deze in de rapportage opgenomen.

Het aantal incidenten is aantoonbaar lager op bedrijventerreinen en in woonwijken met collectieve beveiliging.