foto 4 foto 2 foto 3 foto 1

Collectieve deelname SBB

Om de veiligheid op het bedrijventerrein in De Ronde Venen te bevorderen is in 2003 de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen (SBB) opgericht. In deze stichting werken ondernemers, gemeente en politie samen aan veiligheid.

Eén van de maatregelen die de SBB heeft getroffen, is collectieve camerabeveiliging. Dit betekent dat bij een alarmmelding direct camera’s in de nabijheid worden geactiveerd. Daarmee kan direct worden vastgesteld of op de locatie van de melding verdachte activiteiten plaatsvinden.

Als beveiligingspartner van de SBB is Risiguard verantwoordelijk voor het cameratoezicht en de alarmopvolging.  Bij onregelmatigheden wordt de politie ingelicht en worden bijzonderheden doorgegeven die van belang kunnen zijn voor de opsporing. De tijd die een inbreker heeft om zijn slag te slaan wordt door deze vorm van beveiliging sterk verkort.

Meer informatie vindt u op: http://www.sbbderondevenen.nl/